YEMEN

Yemenia เป็นพันธุกรรมแม่กลุ่มใหม่ในสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่พบได้เฉพาะในพื้นที่เยเมนเท่านั้น
และเป็นตัวแทนของพันธุกรรมที่ยังไม่ได้สำรวจและสายพันธุ์อื่นๆในอนาคต ที่มีจะพัฒนาโลกของเมล็ดกาแฟอาราบิก้าในอีกหลายร้อยปีข้างหน้า
พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง กับสายพันธุ์แห่งอนาคตได้แล้ววันนี้

Costa Rica
Colombia
Yemen
Nicaragua