ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด หน้าที่ความรับผิดชอบ :    1.ปิดงบประจำเดือน 2.ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกรายงานทางบัญชี 3.ตรวจสอบความถูกต้องการตั้งจ่าย 4.รายงาน P&L พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล  5.ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สิน...