Colombia Rank 23 2021

  • Rank 23 มี cupping score ที่ 87.11 คะแนน
    กาแฟอาราบิกาสายพันธุ์ Bourbon ที่แหล่งปลูก Nariño จากฟาร์ม La Esperanza แปรรูปด้วย Natural Anaerobic โดย Gildardo Arias Mamian ที่ส่งกาแฟเข้าประกวดเป็นแรก โดยเริ่มปลูกและผลิตกาแฟเมื่อ 6 ปีที่แล้ว สายพันธุ์ที่ปลูกได้แก่ Gesha, Pink Bourbon และ Caturra ซึ่งตัวที่ได้คะแนนใน Rank นี้ นั้นคือ Bourbon ที่ผ่านกระบวนการหมักนานถึง 40 ชั่วโมง และตากให้แห้ง 25 วัน ทำให้ได้กาแฟที่มีความหวานและแฝงไปด้วยรสชาติของแบล็กเชอร์รี แบล็กเคอร์แรนต์ ชาเขียว และพลัม
หมวดหมู่: