Colombia Rank 17 2021

  • Rank 17 มี cupping score ที่ 87.68 คะแนน
    กาแฟอาราบิกาสายพันธุ์ Bourbon ที่แหล่งปลูก Nariño จากฟาร์ม Las Palmas แปรรูปด้วย Natural Process โดย Adriana Patricia Mora Anacona ที่ได้นำกาแฟอาราบิกาสายพันธุ์ Bourbon, Gesha, SL28 และ Caturra เข้ามาปลูกในไร่เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับแนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้สามารถสร้างความหลากหลายให้กับคุณภาพของฟาร์มได้ สำหรับกาแฟใน Rank นี้ มีรสชาติหวานผสานความซับซ้อนของโกโก้ แบล็กเบอร์รี ชาเขียว ถั่ว และวานิลลา
หมวดหมู่: