NICARAGUA

เมล็ดกาแฟชุด Private Collection Nicaragua 2021 สภาพพื้นที่ของไร่กาแฟในนิการากัวยังอุดมสมบูรณ์และส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ
มีแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญ ได้แก่ Nueva Segovia ทางตอนเหนือของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตกาแฟรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ มีกลิ่นดอกไม้มากกว่าผลไม้ เมือง Matagalpa 
เอกลักษณ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมกาแฟในนิการากัว ทำให้กระแสความนิยมของกาแฟจากนิการากัวเพิ่มขึ้น
Aroma Group จึงได้นำเข้าเมล็ดกาแฟจากการประมูลกาแฟ Nicaragua Auction Lot 2021 มาให้บาริสต้าและคอกาแฟชาวไทยได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟคุณภาพระดับโลก

Costa Rica
Colombia
Yemen
Nicaragua