กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 

1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 

2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop

3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop

4.จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี

5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ : 

 

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการขาย 5 ปีขึ้นไปด้านการดูแลตัวแทนจำหน่าย

– รักการทำงานแบบมีระบบ วิเคราะห์การทำงาน เข้าใจระบบการทำ Business Review และวิเคราะห์ตลาดได้

-สามารถโน้มน้าวตัวแทนจำหน่ายให้ทำงานตามระบบของบริษัทและสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี

-เชื่อในระบบการตลาดและสามารถจัดกิจกรรมการตลาดในท้องถิ่นร่วมกับดีลเลอร์ได้โดยสามารถประสานงานกับการตลาดส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทมีค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยงและค่าคอมมิชชั่นการขาย

 

Apply Quick Apply

Application Form

Mail your resume to info@aromathailand.com