กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้าในเครือ Aroma บนแอพลิเคชั่น (Coffee2U) ช่องทางออนไลน์ รวมถึงแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
 • มอบคำแนะนำและการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน เปรียบเสมือนกับเป็น Application Representative
 • บริหาร จัดการ ตรวจสอบ สต็อกสินค้าในร้านให้ถูกต้องและเพียงต่อปริมาณลูกค้าในแต่ละวัน
 • ร่วมคิดโปรโมชั่นและแผนการตลาดร่วมกับทีมและหัวหน้างาน
 • สื่อสารกับทีมขายและทีมการตลาดภายในและบริษัทในเครือเพื่อรักษาระดับการบริการและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • สนับสนุนทีมภายในเกี่ยวกับโปรเจคการขายอื่นๆตามกำหนด

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่น มีเดียเอเจนซี่ หรือ แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • มีความชื่นชอบและ Passion ในงานขายและบริการอย่างแท้จริง
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • ชื่นชอบการทำงานเป็นทีมและมีทักษะการสื่อสารในระดับดี
 • มีนิสัยเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ยิ้มแย้ม และชอบการพูดคุยกับลูกค้า

 

Apply Quick Apply

Application Form

Mail your resume to info@aromathailand.com