บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 

1.ผลิตเค้ก,เบเกอรี่ตามสูตรและมาตรฐานของโรงงาน

2.ควบคุมและวางแผนกระบวนการผลิตเค้ก,เบเกอรี่

3.วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน

4.ตรวจสอบชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตเค้ก,เบเกอรี่

5.ควบคุมดูแลคลังสินค้า

6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ : 

 

อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป และประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

มีความรู้ความเข้าใจระบบ GMP, HACCP, HALA และกฏหมายอาหารที่่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์มาจากโรงงานเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)

ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ – วันศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์

หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Apply Quick Apply

Application Form

Mail your resume to info@aromathailand.com