กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

 

1.ปิดงบประจำเดือน

2.ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกรายงานทางบัญชี

3.ตรวจสอบความถูกต้องการตั้งจ่าย

4.รายงาน P&L พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล 

5.ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สิน

6.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน ฯลฯ

7.จัดทำรายละเอียดปิดงบประจำปี

 

คุณสมบัติ : 

 

– อายุ 30 – 45 ปี

ป.ตรี สาขาบัญชี

มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีทรัพย์สินและประสบการณ์ในตำแหน่งงานหรือหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป

หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี MAC-5 , Enpro, SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มี CPD และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

Apply Quick Apply

Application Form

Mail your resume to info@aromathailand.com