BUSINESS CHOICES

ภายในครัวเรือนและขายปลีก

ผู้บริโภคมีความสนุกในการชงเครื่องดื่มทานเองที่บ้านมากขึ้น เราจึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า