ร่วมงานกับเรา

Aroma Group ให้ความสำคัญกับพนักงาน ด้วยพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

Aroma Group มีรูปแบบการเสริมศักยภาพพนักงานที่ทันสมัย ใส่ใจ และหลากหลายโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เหมาะกับพนักงาน Aroma Group มากที่สุด

 

 

 

สวัสดิการพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดีได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากกว่าทีกฏหมายกำหนด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน Aroma Group ได้อย่างทั่วถึง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

 

 

อโรมา ไลฟ์สไตล์

ความสุขและบรรยากาศในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ Aroma Group จัดให้มีมุมนั่งทำงานในแบบ Coworking Space, Meeting Room คุยงานในบรรยากาศสบายๆ เพื่อการสร้างแนวคิดในการทำงานแบบไม่มีขีดจำกัด

 

 

เปิดรับสมัคร 300 ตำแหน่ง

10 เดือน ago

Responsibility : – Responsible to manage and lead…

Details
10 เดือน ago
กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

Responsibilities: Responsible to maintain existing cust…

Details
10 เดือน ago
กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ ขายสินค้าในเครือ Aroma บนแอพลิเ…

Details
10 เดือน ago
กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดเป้าหมายของแผนกขายและการตล…

Details
1 ปี ago
กรุงเทพฯ, ชลบุรี, นนทบุรี
ไม่เต็มเวลา

Ultimate Beverage Products Company Limited   Respo…

Details
1 ปี ago

บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด   หน้าที…

Details
1 ปี ago
กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :   1.รับผิดชอบผลการดำเนินงาน…

Details
1 ปี ago
กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด หน้…

Details