ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม “แจกหนักจัดเต็มกับ Aroma”

Jan 26, 2021

รางวัลที่ 1

Victoria Arduino EAGLE ONE 2Gr. + เครื่องบดกาแฟ Victoria Arduino Mythos One 1 รางวัล รวมมูลค่า 558,000 บาท

Member nameMobile phone
ร้าน Coffee in car คุณรณิดา097 446 xxxx

รางวัลที่ 2

เครื่องบดกาแฟ Mazzer Super Jolly Electronics 2 รางวัล รวมมูลค่า 104,000 บาท

คุณพีรวุฒิ ครบุรี081 714 xxxx
บริษัท สรินคอฟฟี่กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่086 581 xxxx

รางวัลที่ 3

สร่อยคอทองคำ 1 บาท 5 รางวัล รวมมูลค่า 175,000 บาท

นางสุขสม ยมจินดา084 941 xxxx
บริษัท บลูคอฟ จำกัด062 470 xxxx
ผกาวรรณ ร้ายสูงเนิน081 575 xxxx
โรสรินทร์ นิ่มนวล085 095 xxxx
วัดพระมหาไถ่ 097 326 xxxx

รางวัลที่ 4

Gift Voucher สำหรับซื้อวัตถุดิบในร้าน Aroma Shop มูลค่า 1,000 บาท 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

Aew 087 507 xxxx
Home Me Cafe’ คุณโสภณ เขียวพุ่มพวง089 460 xxxx
Hydrangea and Gino’s Cafe คุณณัฐวุฒิ ศรีจันทร์082 395 xxxx
Pikgo Cafe อนุชิต จงรักษ์วิทยา085 058 xxxx
กรณีกิจ กิจการพิมพ์081 805 xxxx
กิตติพงษ์ ระมาศ094 464 xxxx
กุสุมา2(NK) บุญอินทร์061 191 xxxx
เกศแก้ว แสงเป้083 067 xxxx
คุณ วรวุฒิ สีทาสังข์099 141 xxxx
คุณกมลชนก ใจผ่องใส065 691 xxxx
คุณกานต์ บ้านบึง088 635 xxxx
คุณขนิษฐา สร้อยอัมพรกุล081 869 xxxx
คุณขวัญจิรา ศรีจริยา094 979 xxxx
คุณจารุวรรณ ชัชวาลย์061 424 xxxx
คุณเจส จุฑาเทพ ถือความสัตย์080 171 xxxx
คุณต้อม สูงเนิน086 651 xxxx
บังอร (หนิง-บ้านเอื้อ) นัยนิตย์089 493 xxxx
คุณตั้ม อำนาจเจริญ087 257 xxxx
คุณทัตติยา รังษีวงศ์094 930 xxxx
คุณทิพวรรณ รัตน์พุ่มน้อย087 114 xxxx
คุณธนัท เรืองกิตติภพ (จ.สุรินทร์)093 649 xxxx
คุณนฤมล มาดา095 885 xxxx
คุณนิตยา ศรีนิ่ม099 296 xxxx
คุณพิชชานันท์ แสนเมืองชิน095 587 xxxx
คุณพิม (ศิรดา ยังดี) เฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา)090 376 xxxx
คุณพีระพงศ์084 316 xxxx
คุณภัทรกฤต คำโพนงาม093 696 xxxx
คุณเยาวลักษณ์ รัตโนดม092 479 xxxx
คุณศุภิดาว พยัฆกุล081 964 xxxx
คุณสถาพร กลีบเมฆ061 224 xxxx
คุณสาโรช หงษ์หลง ชัยภูมิ081 204 xxxx
คุณหนึ่งฤทัย  ณ นคร –062 280 xxxx
คุณอนุชา อารีบุญศิริ062 361 xxxx
คุณอภิสิทธิ์ พูลขุมทรัพย์095 529 xxxx
จริยา รุจิผดุงกุล086 416 xxxx
จอมธนา ไตวรัตน์วงศ์064 535 xxxx
จินดา ทะนงค์080 560 xxxx
จิราวรรณ นิลสุวรรณ061 323 xxxx
ชาฟองฟอด .095 256 xxxx
ชิตินันท์ ศรีขจร096 736 xxxx
ฐิติศักดิ์ ศรีคงศรี086 543 xxxx
ดวงรัตน์ กิตรักษา062 785 xxxx
เทพดนัย เวชขลัง081 430 xxxx
ธนาภา (นก-สน.ห้วยขวาง) สัมบุณณานนท์097 237 xxxx
ธีระพัฒน์ พูลสวัสดิ์092 323 xxxx
น.ส. วรณัน จันทรา099 226 xxxx
นิศา เปลี่ยนศรี ร.พ.ร้อยเอ็ด094 275 xxxx
นิษฐ์ชารัศม์ สร้อยสกุล087 618 xxxx
บริษัท เขาค้อเมาท์เทน รีสอร์ท จำกัด081 649 xxxx
บริษัท แพน ลอว์สัน จำกัด(สำนักงานใหญ่)084 164 xxxx
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด096 883 xxxx
บริษัท ภาวีกิตมหานคร จำกัด081 621 xxxx
บริษัท เอสเคบีเทค(ประเทศไทย) จำกัด086 777 xxxx
ปราณี เมืองประเทศ081 814 xxxx
พิชามญชุ์ จงสุวัฒน์081 879 xxxx
พิศมัย คำมั่น087 835 xxxx
พีรดา ชินภานุวัฒน์085 841 xxxx
เฟื่องฟ้า จันทร์มูล064 265 xxxx
มัทนา มาตย์ชะดา082 400 xxxx
ยอดขวัญ การขันธี098 424 xxxx
เยาว์ลักษณ์ ลีลาวัฒนานนท์กุล081 402 xxxx
รัชนีวรรณ ตั้งตระกูลเจริญ081 816 xxxx
ร้าน B C Coffee คุณ แหม่ม080 116 xxxx
ร้าน Solar café คุณศิริรัตน์ พรมมาศ061 325 xxxx
ร้าน the box ตั้งกองทรัพย์089 500 xxxx
ร้าน บ้านสวนรักกาแฟสด คุณพรชนก คำแก้ว094 735 xxxx
ร้าน ยางนา คาเฟ่ คุณทัดชา ชื่นหัวนา099 265 xxxx
ร้าน โรงนาคาเฟ่  คุณคุณานนต์ จิตอ่อมน้อม095 456 xxxx
ร้าน วายน์ คอฟฟี่ คุณพรรษมล086 595 xxxx
ร้าน เสมียนตรา คุณ ธนัชพร087 542 xxxx
ร้าน แอมเบเกอรี่แอนด์เบเวอเรจ คุณอัญพร มหาวิไล065 669 xxxx
ร้านคอฟฟี่มอร์ วิเศษวงษากุล092 398 xxxx
ร้านบ้านกาแฟ คุณหนุ่ย082 887 xxxx
ร้านฟาราเดย์  (มทส.)นครราชสีมา091 447 xxxx
รุ่งธิวา(ผึ้ง) พิมละมาด090 972 xxxx
ไร่เตรยาวรรณกาแฟ คุณจอย090 669 xxxx
วรรณภา นนทะลี096 606 xxxx
วรศักดิ์ ดีเลิศมงคงชัย062 879 xxxx
วัชรี ศิลาอาศน์096 860 xxxx
วันชัย กองสุผล081 805 xxxx
ศรีสังวาร ชิ้นปิ่นเกลียว063 189 xxxx
สมศรี นามสุบิน081 731 xxxx
สมิทธิพร ประเสริฐสิทธิ์065 603 xxxx
สยุมภู ศิริรังษี087 138 xxxx
สหกรณ์การเกษตร จัตุรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)084 243 xxxx
สายทอง แสงนวล081 377 xxxx
สุวรรณี รุณรังษี087 069 xxxx
หจก.บ้านคุณหนุ่ย (คุณดลพร ภูมิประสิทธิ์)095 648 xxxx
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)081 320 xxxx
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรัตน์เซอร์วิส (เฮือนฮังต่อ) สาขาที่ 00001090 330 xxxx
อดุล อดุลวัฒนศิริ065 462 xxxx
อดุลย์ ทองเรือง061 505 xxxx
อนวัช Cafe’ De Field083 962 xxxx
อมิตา เหล็กดี094 884 xxxx
อรุณี ภูนาวัง090 650 xxxx
อาทิตยา ธรรมปัญญา099 449 xxxx
ศุภฤกษ์ ตระกลรัตน์095 948 xxxx
คุณ โบ วุฒิชัยพรกุล061 951 xxxx
คุณ วราภรณ์ นนทะลี096 606 xxxx
ชาคริต ธนวัฒน์082 322 xxxx

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัลดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >>> https://aromathailand.com/announce-luckydraw2020th/?lang=th
  2. หากมีรายชื่อรบกวนแอดไลน์มาที่ >> https://lin.ee/ms6aZRL
  3. ติดต่อรับของรางัวลที่ช่องแชท แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร รางวัลที่ได้รับ และ Aroma Shop สาขาที่ท่านซื้อสินค้าค่ะ
  4. ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในช่องแชท LINEOA
  5. (สำหรับรางวัลที่ 1 – 3 ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% )
  6. หมดเขตยืนยันตัว วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 หากไม่ยืนยันตัวจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล
  7. Gift Voucher Aroma Shop 1,000 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 64 – 31 พฤษภาคม 64 เท่านั้น

ติดต่อรับของรางวัลในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น.

You might also like

January 13, 2022

อโรม่า กรุ๊ป เปิดตัว ‘Coffee2U’ Application เอาใจผู้ประกอบการร้านกาแฟ

อโรม่า กรุ๊ป เปิดตัว ‘Coffee2U’ Application เอาใจผู้ประกอบการร้านคาเฟ่
Read More
June 23, 2021

Hario New Series

พบกับไอเทมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น Hario ที่พร้อมยกขบวนความน่ารัก น่าสะสม มาให้คอกาแฟ คอดริป ได้ช้อปอย่างจุใจ
Read More
July 5, 2022

เปิดประสบการณ์กับ Aroma Sphere ในงาน Thailand Coffee Fest 2022

อเชิญทุกท่านมาพบกันในดินแดนแห่งกาแฟและค้นหารสชาติที่เป็นตัวคุณ Aroma Sphere อาณาจักรแห่งธุรกิจกาแฟครบวงจร สามารถมาอุดหนุนเลือกซื้อ อุปกรณ์กาแฟ เมล็ดกาแฟ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายจากอโรม่าได้ที่งาน Thailand Coffee Fest 2022
Read More