จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
AROMA COFFEE REWARDS 7
MID YEAR 2019 ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม!!
ครีมเหลว
MID YEAR 2019 ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม!!

MID YEAR 2019 ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม!!!

รับ Gift Voucher สูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าในร้าน Aroma Shop
 
ซื้อครบ 6,000 บาท FREE! Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
 
ซื้อครบ 15,000 บาท FREE! Gift Voucher มูลค่า 900 บาท
 
ซื้อครบ 30,000 บาท FREE! Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท!!
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น 
1. เมื่อซื้อสินค้าในร้าน Aroma Shop ในกลุ่มวัตถุดิบ ยกเว้นสินค้ากลุ่ม เครื่องชง,เครื่องบด เครื่องปั่น ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว จะได้รับ Gift Voucher ท้ายใบเสร็จสำหรับใช้ซื้อสินค้ากลุ่มวัตถุดิบในครั้งถัดไปยกเว้นสินค้ากลุ่ม เครื่องชง ,เครื่องบด เครื่องปั่น
 
2. การใช้ Gift Voucher สามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสดได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1. Gift Voucher จำนวน 300 บาท สามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป
2.2. Gift Voucher จำนวน 900 บาท สามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป
2.3. Gift Voucher จำนวน 2,000 บาท สามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้า 5,000 บาทขึ้นไป
 
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 - 31 กรกฎาคม 2562 (สามารถใช้ Gift Voucher ได้ถึง 15 สิงหาคม 2562)
4. สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิก Aroma Shop เท่านั้น (ลูกค้าทั่วไป, สมาชิกชาวดอยและสินค้าชาวดอยไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้)
5. Gift Voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
 


Back