เครื่องดื่มเย็น อโรม่า


กาแฟ  
ไอซ์คาปูชิโน่ (สูตรผงผสมสำเร็จ)
ไอซ์คาปูชิโน่ (สูตรนมข้นหวาน)
กาแฟเย็น (สูตรนมข้นหวาน)
โอเลี้ยง
   
ชาไทย  
ชาไทยนมสด (สูตรผงผสมสำเร็จ)
ชาไทยนมสด (สูตรนมข้นหวาน)
ชาดำเย็น (สูตรชาซีลอน)
ชาดำเย็นสูตร 2 (สูตรชาไทย)
ชามะนาว
   
ชาเขียว  
ชาเขียวนมสด (สูตรผงผสมสำเร็จ)
ชาเขียวนมสด (สูตรนมข้นหวาน)
ชาเขียวเย็น
   
โกโก้  
โกโก้ สูตรดั้งเดิม
โกโก้มอลต์
โกโก้  สูตรเข้มข้น
   
เก็กฮวย
เก็กฮวย (สูตรผงผสมสำเร็จ)

 

Not Connect Database