ไอซ์คาปูชิโน่ (สูตรผงผสมสำเร็จ)
 

Ingredient :
ผงกาแฟเย็น 1 ซอง x 100 กรัม
น้ำเดือด 2,500 ซีซี
ผงผสมสำเร็จไอซ์คาปูชิโน่ 2 ซอง x 250 กรัม
ไอซ์คาปูชิโน่ 2,600 ซีซี
จำนวนแก้ว16 ออนซ์ ที่ขายได้ 11 แก้ว

 

ขั้นตอนการชง :
น้ำเดือด
แช่ทิ้งไว
คีบออก
ส่วนผสมที่เป็นครีม
ใส่ผงกาแฟเย็น
1 ถุง ชงลงใน
ถังผสม
ค่อยๆ รินน้ำเดือด
2,500 ซีซี. ลงบนถุงชง
แช่ถุงชงทิ้งไว้
15 นาที
แล้วนำถุงชงออก
เทผงผสมสำเร็จรูปไอซ์คาปูชิโน
2 ซอง ลงในถังผสมคนให้ละลาย
ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำออกขาย

 

Not Connect Database